První muzeum v Ostravě vzniklo již vroce 1872. Založil jej ve Slezské Ostravě učitel, osvětový pracovník a sběratel Karel Jaromír Bukovanský.

Roku 1894 vzniklo v Moravské Ostravě „Industrie und Gewerbe Museum“, které mělo podporu německého vedení města. Téhož roku vzniká i české Průmyslové a živnostenské muzeum.

Po první světové válce byla všechna tři ostravská muzea spojena v jedno, se sídlem ve staré poště. Dne 4. října 1931 bylo slavnostně otevřeno muzeum v jedné z nejstarších budov Ostravy,
ve staré radnici na Masarykově náměstí, kde se nachází dodnes.

Od června 2009 je otevřena nová stálá expozice zahrnující uměleckohistorické sbírky, historii města či přírodu a krajinu zdejší oblasti.

Unikátním exponátem a chloubou, u které by se měl každý návštěvník zastavit, je pokojový orloj (Maškův orloj), vysoký 225 cm. Orloj má 51 funkcí a 4 části – vlastní hodinový ciferník, kalendářní, astronomickou a planetární část.

Informace:

Ostravské muzeum
Masarykovo náměstí 1
728 41 Ostrava
tel.: +420 597 578 450
tel.: +420 596 123 760
www.ostrmuz.cz