Starosta:

Jana Kubová

599 419 302
599 419 301
599 419 301
posta@novaves.ostrava.cz

Adresa:

Úřad městského obvodu Nová Ves
Rolnická 32/139
709 00 Ostrava

Úřední dny:

pondělí 8.00-17.00 hod.
středa 8.00-17.00 hod.

Správní obvod:

Nová Ves

Působnost:

Matrika

u ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky

Stavební úřad:

u ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky

Další informace:

webové stránky městského obvodu Nová Ves