Starosta:

Ing. Jiří Havlíček

599 442 165
599 444 444
599 445 401
posta@moap.ostrava.cz

Adresa:

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Prokešovo náměstí 8
729 29 Moravská Ostrava

Úřední dny:

pondělí 8.00-11.30, 12.30-17.00 hod.
středa 8.00-11.30, 12.30-17.00 hod.
čtvrtek 8.00-16.00 hod.

Správní obvod:

Moravská Ostrava a Přívoz

Působnost:

Samostatná působnost městského obvodu (samospráva) je prováděna na úsecích:

* obnovy a rozvoje města
* životního prostředí
* investiční výstavby
* financí a cen
* vodního hospodářství
* komunálních služeb
* dopravy a silničního hospodářství
* bytového hospodářství
* vzdělanosti, výchovy a sportu
* kultury
* zdravotnictví
* sociálních věcí
* vnitřních věcí
* požární ochrany
* stavebně správním

Přenesená působnost městského obvodu (státní správa) je prováděna na úsecích:

* územního řízení, stavebního řízení, ochrany a využití nerostného bohatství
* životního prostředí
* financí, cen a všeobecné pokladní správy
* vodního hospodářství
* zemědělství, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství,
* myslivosti a veterinární péče
* podnikání a obchodu
* dopravy a silničního hospodářství
* bytového hospodářství a nebytových prostor
* vzdělanosti, výchovy a sportu
* zdravotnictví
* sociálních věcí
* vnitřní správy
* požární ochrany
* obrany, bezpečnosti a ochrany

Kromě výkonu uvedené přenesené působnosti na území vlastního městského obvodu je výkon některých úseků státní správy prováděn i pro následující městské obvody:

Matrika:

Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka

Obrana:

Mariánské Hory a Hulváky, Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka, Nová Ves

Další informace:

webové stránky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Elektronická podatelna posta@moap.ostrava.cz