Starosta

Ing.arch. Liana Janáčková

599 459 110
599 459 102
599 459 108
urad@marianskehory.cz

Adresa

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 00 Ostrava

Úřední dny

pondělí 8.00-11.30, 12.30-17.00 hod.
středa 8.00-11.30, 12.30-17.00 hod.

Správní obvod

Mariánské Hory a Hulváky

Působnost:

Matrika

Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves

Stavební úřad

Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves

Další informace:

webové stránky městského obvodu Mariánské hory a Hulváky