26. 5. 2010

Město Ostrava zřídilo účet, na kterém bude shromažďovat peněžité dary od dárců, kteří chtějí pomoci lidem poškozeným povodněmi.

Peněžité dary je možno poukázat na číslo účtu 19-1649297309/0800, variabilní symbol 7750102010

Květen 27, 2010 at 2:28 pm na i-Ostrava.cz publikoval: admin
Rubriky: Události: 05/květen 2010