31.5.2011
Společnost ArcelorMittal Ostrava se chystá na jednu z největších investic na Ostravsku za poslední roky. Během následujících pěti let, chce investovat deset miliard do tepláren a oceláren.

V nejbližší době se chce společnost zaměřit na modernizaci stávajících provozů ocelárny. Jedná se o modernizaci vysokých pecí a energetiky s ohledem na životní prostředí. Jako první by měla zahájit rekonstrukci ocelárna, kde by se měli nahradit současné tandemové pece. Samotná výměna zařízení bude bez navýšení výroby a díky této úpravě dojde ke snížení prašnosti až o padesát procent. K podobnému snížení emisí prachu by mělo dojít i u energetiky a provozu vysokých pecí.

Plánované snížení emisí
Ocelárna
Emise prachových částic: snížení o 57 t/rok
Benzapyren: snížení o 42 g/rok

Teplárna
SO2: snížení o 2 500 t/rok
NOx: snížení o 1 950 t/rok

Po rozsáhlé rekonstrukci plánuje ArcelorMittal nábor nových zaměstnanců. Největší zájem bude o středoškoláky od ekonomických profesí až po hutní odborníky. Velký důraz bude kladen na dobrou znalost angličtiny, což bývá často u některých uchazečů o zaměstnání problém.

Květen 31, 2011 at 5:41 am na i-Ostrava.cz publikoval: redaktor
Rubriky: 05/květen 2011
Tags: , ,